Добро пожаловать, Посетитель! [ Регистрация | Войтиrss  |  tw

Роз‘яснення щодо зняття заборони на відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації

| Новости продажа квартир и домов | 23.09.2013

В цій підбірці статей описана процедура накладання та зняття заборони на відчуження.

Начальникам Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим,
 
головних управлінь юстиції в областях,
 
мм. Києві та Севастополі

від 02.06.2009 № 31-32/189

Статтею 34 Закону України «Про нотаріат» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» від 1 жовтня 2008 року № 614-VI), передбачена така нотаріальна дія як зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації.

З метою однакового застосування нотаріусами цієї норми Міністерством юстиції повідомляється наступне.

Нотаріус знімає заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, за заявою:

 • установи банку, іншої юридичної особи про погашення позики (кредиту);
 • заставодавця (іпотекодавця) та заставодержателя (іпотекодержателя) про припинення договору застави (іпотеки) або лише заставодавця (іпотекодавця) у разі подання ним безспірних доказів виконання зобов’язання;
 • заставодавця (іпотекодавця) у разі визнання рішенням суду договору застави (іпотеки) недійсним;
 • заставодержателя (іпотекодержателя) у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження про звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) на підставі виконавчого напису нотаріуса;
 • набувача у разі смерті відчужувача за договором довічного утримання (догляду), спадковим договором;
 • відчужувача за спадковим договором у разі смерті набувача;
 • набувача або відчужувача на підставі рішення суду про розірвання договору довічного утримання (догляду) або спадкового договору чи визнання їх недійсними;
 • фізичної особи, щодо якої скасовано рішення суду про оголошення її померлою, або за заявою спадкоємців по закінченню п’ятирічного строку з часу відкриття спадщини після особи, оголошеної померлою;
 • спадкоємця про смерть другого з подружжя, що склали спільний заповіт;

До заяви додаються примірники правочинів, свідоцтв, що містять запис про накладені заборони щодо відчуження.

На примірниках документів, що містять запис про накладання заборони щодо відчуження, нотаріусом вчиняється напис про зняття заборони відповідно до форми, передбаченої додатком 7 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 року № 2368/5, після чого про вчинення нотаріальної дії вноситься запис до реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

Якщо нотаріус, яким було накладено заборону щодо відчуження, позбавлений можливості вчинити нотаріальну дію щодо зняття заборони, така нотаріальна дія може бути вчинена іншим нотаріусом. У такому разі цей нотаріус залишає у своїх справах копію документа, на якому вчинено напис про зняття заборони щодо відчуження, а також направляє повідомлення про зняття заборони щодо відчуження за місцем зберігання примірника документа, на підставі якого була накладена заборона.

У разі зняття заборони щодо відчуження за заявою однієї із сторін договору застави (іпотеки), нотаріус надсилає повідомлення про зняття заборони щодо відчуження іншій стороні правочину.

У випадках, передбачених частиною першою статті 537 Цивільного кодексу України, нотаріус може зняти заборону відчуження заставленого майна за заявою боржника, якщо він надасть нотаріусу докази відсутності кредитора (його представника) у місці виконання зобов’язання або ухилення кредитора (його представника) від прийняття виконання чи в разі іншого прострочення з їхнього боку, а також внесе в депозит нотаріуса належні з нього кредиторові гроші або цінні папери.

Як доказ зазначеного боржником подаються нотаріусу: копія зобов’язання, копія договору застави (іпотеки), квитанція про внесення в депозит нотаріуса належних кредиторові грошових коштів або цінних паперів, які свідчили б про повне і безумовне виконання зобов’язання, копія повідомлення нотаріуса кредиторові про внесення боргу в депозит, копія заяви боржника, переданої нотаріусом кредиторові з дотриманням вимог пункту 276 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року № 20/5.

Про зняття заборони щодо відчуження у цих випадках нотаріус письмово повідомляє кредитора.

Про зняття заборони щодо відчуження нотаріус робить відповідні відмітки в Реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів та в Алфавітній книзі обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів.

Зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна в порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 1999 року № 31/5 (зі змінами), чи Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відповідно до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року № 830.»

Прошу довести зазначену інформацію до відома нотаріусів для врахування в подальшій роботі.

Заступник МіністраЛ.В. Єфіменко

Источник:  http://www.minjust.gov.ua/20518   23.09.2013

До відома нотаріусів Київської області

(20.05.2013)

  Головне управління юстиції у Київській області на виконання доручення Міністерства юстиції України від 26.04.2013 №13.1-32/322 інформує про   наступне.
Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси уповноважені на вчинення нотаріальної дії, зокрема щодо накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає реєстрації.
Так, положеннями Закону України «Про нотаріат» чітко регламентовано процедуру накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна. Згідно зі статтею 73 Закону України «Про нотаріат» та пунктів 1-4 глави 15 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі – Порядок), у випадках, передбачених чинним законодавством, накладення заборони відчуження щодо нерухомого майна, здійснюється нотаріусом як на підставі нотаріального посвідчення правочинів чи видачі свідоцтв, предметом яких є нерухоме майно, так і за рішенням, визначених законодавством органів чи установ.
Характерною особливістю наявності заборони відчуження нерухомого майна є її існування доти, доки відповідний орган, його посадові особи, які наклали таку заборону, не приймуть рішення про її зняття, або в силу повного виконання, зміни, припинення чи визнання недійсним відповідного договору.
Враховуючи положення статті 74 Закону України «Про нотаріат» та пунктів 5, 6 глави 15 розділу ІІ Порядку, на нотаріуса законодавцем покладено обов’язок надання правової оцінки документам, поданим для зняття заборони відчуження нерухомого майна, що підтверджують факт усунення обставин, що обумовили накладення такої заборони. Таким чином, особою, яка має приймати рішення щодо зняття накладеної ним, в силу Закону України «Про нотаріат», заборони відчуження нерухомого майна, є саме нотаріус.
Крім того, про зняття заборони відчуження відповідно до підпункту 6.1. пункту 6 глави 15 ІІ Порядку нотаріус повинен проставити необхідні відмітки у відповідних реєстрах та алфавітній книзі.
Отже, зняття заборони нотаріусом можна розглядати як кінцевий етап правової процедури щодо накладення ним такої заборони.
Водночас слід зазначити, що зняття заборони, яка накладалась нотаріусом, не завжди пов’язано з виконанням певних умов правочину, і нотаріус, як спеціальний суб’єкт, який здійснює функції державного реєстратора, законодавцем уповноважений виконувати всі функції державного реєстратора, крім вчинення дій, передбачених пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 Закону.
Частиною дев’ятою статті 16 Закону передбачено, що державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.
У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державна реєстрація припинення іпотеки проводиться на підставі заяви державного виконавця.
Пунктом 32 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 передбачено, що під час проведення державної реєстрації припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав відомості, зокрема щодо: підстави для припинення речових прав, їх обтяжень та найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.
Враховуючи викладене, а також положення абзацу другого частини першої статті 2 Закону та пункту 41 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703, яким передбачено, що під час проведення державної реєстрації припинення речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, в установлених законом або договором випадках орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає власникові нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано правонабувачем) чи правонабувачеві нерухомого майна (у разі, коли заяву про державну реєстрацію подано власником) письмове повідомлення про проведення державної реєстрації припинення такого речового права.
Державна реєстрація припинення обтяження є логічним завершенням і кінцевим етапом юридичної процедури зняття заборони, і пов’язана з результатом вчинення нотаріальної дії, що в свою чергу може здійснюватись нотаріусом, як спеціальним суб’єктом на якого покладено функції державного реєстратора, у випадках передбачених статтею 74 Закону України «Про нотаріат».

Головне управління юстиції у Київській області

Источник:  http://kyivobljust.gov.ua

НАКЛАДАННЯ ТА ЗНЯТТЯ ЗАБОРОНИ ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА (МАЙНОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО) І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ

Про місце вчинення нотаріальної дії – накладання заборони відчуження майна

Нотаріус накладає заборону щодо відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, майнових прав на нерухоме майно і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін правочину, в зв’язку з яким накладається заборона.

Накладання заборони при одержанні повідомлення про смерть особи, що за життя склала спільний заповіт подружжя, провадиться нотаріусом за місцем відкриття спадщини.

Підстави накладення заборони відчуження майна

Заборона відчуження майна накладається:

- за повідомленням установи банку, підприємства чи організації про видачу громадянину позики (кредиту) на будівництво, капітальний ремонт чи купівлю житлового будинку (квартири);

- при посвідченні договору застави (іпотеки) житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, майнових прав на нерухоме майно, а також транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, або при посвідченні договору про внесення змін щодо предмета застави (іпотеки), якщо це передбачено договором;

- за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона;

- при посвідченні договору довічного утримання (догляду);

- за повідомленням іпотекодержателя;

- при видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно спадкоємцям фізичної особи, оголошеної померлою (строком на п’ять років);

- при одержанні повідомлення про смерть одного з подружжя, які за життя склали спільний заповіт подружжя;

- при посвідченні спадкового договору;

- у всіх інших випадках, передбачених законом.

Вчинення посвідчувального напису про заборону відчуження майна

Накладання заборони щодо відчуження нерухомого майна проводиться шляхом вчинення посвідчувального напису на повідомленні банку, підприємства чи організації про видачу позики (кредиту) на будівництво, капітальний ремонт чи купівлю житлового будинку, квартири. Один примірник повідомлення з написом нотаріуса про накладення заборони щодо відчуження майна видається представнику відповідного банку, підприємства чи організації, що видав (ло, ла) позику (кредит), а другий залишається у справах нотаріуса.

Накладання заборони щодо відчуження за спадковим договором, договором довічного утримання (догляду), застави (іпотеки), а також при видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно спадкоємцям фізичної особи, оголошеної померлою, проводиться шляхом вчинення посвідчувального напису на всіх примірниках договору або свідоцтва про право на спадщину.

Накладання заборони щодо відчуження майна при одержанні повідомлення про смерть особи, яка за життя склала спільний заповіт подружжя, вчинюється нотаріусом, яким заведено спадкову справу, на примірнику поданого нотаріусу заповіту, про що надсилається повідомлення нотаріусу, який посвідчив заповіт.

Накладання заборони щодо відчуження майна за зверненням органу опіки та піклування з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, вчинюється нотаріусом на копії рішення зазначеного компетентного органу.

Реєстрація накладання заборони відчуження майна    

Накладання заборони щодо відчуження майна реєструється нотаріусами в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, арештів, накладених на майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів. Про накладені заборони щодо відчуження робиться запис в Алфавітній книзі обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів.

Накладені заборони щодо відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна та майнових прав на нерухомість підлягають обов’язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зняття заборони відчуження майна

Нотаріус, який накладав заборону, знімає заборону відчуження майна при одержанні повідомлення:

- кредитора про погашення позики;

- про припинення (розірвання, визнання недійсним) договору застави (іпотеки);

- про припинення договору іпотеки у зв’язку з набуттям іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання, після припинення договору іпотеки у зв’язку з відчуженням іпотекодержателем предмета іпотеки;

- про припинення, розірвання, визнання недійсним договору ренти, довічного утримання (догляду), спадкового договору;

- органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини;

- про скасування рішення суду про оголошення фізичної особи померлою або закінчення п’ятирічного строку з часу видачі свідоцтва про право на спадщину на майно особи, оголошеної померлою;

- про смерть другого з подружжя, що склали спільний заповіт;

- про скасування рішення суду про позбавлення батьків дитини батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

- про смерть відчужувача за спадковим договором або про смерть другого з подружжя, що уклали спадковий договір;

- про відчуження майна, переданого під виплату ренти;

- за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених законом.

Якщо нотаріус, який наклав заборону, позбавлений можливості зняти її (у разі смерті, заміщення нотаріуса, у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків, припинення нотаріусом діяльності, передачі документів до державного нотаріального архіву або з будь-яких інших причин), заборона може бути знята іншим нотаріусом. При цьому таким нотаріусом направляється за місцем зберігання справи, що містить відомості про накладання заборони, повідомлення про зняття заборони.

У випадках, передбачених частиною першою статті 537 Цивільного кодексу України, нотаріус може зняти заборону відчуження заставленого майна за заявою боржника.

Як доказ зазначеного нотаріусу боржником подаються: копія зобов’язання, копія договору застави/іпотеки, квитанція про внесення в депозит нотаріуса належних кредиторові грошових коштів або цінних паперів, які свідчили б про повне і безумовне виконання зобов’язання, копія повідомлення нотаріуса кредиторові про внесення боргу в депозит, копія заяви боржника, переданої нотаріусом кредиторові відповідно до вимог цього Порядку, щодо вчинення цим кредитором необхідних дій із зняття заборони відчуження тощо.

Про зняття заборони нотаріус письмово повідомляє кредитора.

Повідомлення судових або слідчих органів та органів державної виконавчої служби про зняття арешту залишається у матеріалах нотаріальної справи.

Реєстрація зняття заборони відчуження та арешту майна

Про зняття заборони, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на майно нотаріус робить відповідні відмітки в реєстрі для реєстрації заборон і арештів та в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна.

Відомості про зняття заборони відчуження нерухомого майна, а також про зняття судовими або слідчими органами та органами державної виконавчої служби накладеного ними арешту на об’єкти нерухомого майна підлягають обов’язковій реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року №703.

Источник   korotyuk.com –  Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу КОРОТЮК ОКСАНА ВІКТОРІВНА

 

Інформаційний лист №5 щодо порядку накладення нотаріусами заборони відчуження майна за зверненням органу опіки та піклування

Частиною четвертою статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» встановлено, що для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування.

Відповідно до вимог частини п»ятої статті 177 Сімейного кодексу України (далі – Кодексу), органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено, що:

1) мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавленні судом батьківських прав відповідно до статті 164 Кодексу;

2) судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 Кодексу;

3) до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 Кодексу;

4) особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

5) між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини;

6) між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них);

7) вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

Абзацом третім статті 73 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріус за місцем розташування жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи місцем розташування земельної ділянки, або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину накладають заборону їх відчуження, зокрема, за зверненням органу опіки та піклування, з метою захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини, яка має право власності або проживає у жилому будинку, квартирі, іншому приміщенні, на відчуження якого накладається заборона.

Звернення органу опіки та піклування до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження нерухомого майна має супроводжуватися письмовою відмовою органу опіки та піклування в дозволі на укладення договору, предметом якого є нерухоме майно, право власності на яке або право користування яким мають діти.

Процедура вчинення посвідчувального напису про заборону відчуження нерухомого майна за зверненням органу опіки та піклування чинним законодавством України не врегульована. Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 (далі – Порядком), не визначено, на якому документі вчиняється накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна при зверненні до нотаріуса  органу опіки та піклування.

Відповідно до вимог пункту 4 глави 15 Розділу ІІ Порядку, накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна реєструється нотаріусами в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій та реєстрі для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, арештів, накладених на майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів. Про накладені заборони щодо відчуження робиться запис в Алфавітній книзі обліку реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органним, і реєстрації зняття таких заборон та арештів.

Статтею 74 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що одержавши звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини, нотаріус знімає заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

Пунктом 6 глави 15 Розділу ІІ Порядку, про зняття заборони нотаріус робить відповідні відмітки в реєстрі для реєстрації заборон і арештів та в алфавітній       книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна.

Відомості про накладення (зняття) нотаріусом заборони відчуження нерухомого майна підлягають обов»язковій реєстрації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об»єктів нерухомого майна в порядку, встановленому Положенням про Єдиний реєстр заборон відчуження об»єктів нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції  України від 09.06.1999 №31/5     

Відділ аналітно-методичного забезпечення діяльності нотаріату Управління нотаріату

Головного управління юстиції у м. Києві

http://www.justicekyiv.gov.ua/show/1460

август 2013


Входящие поисковые запросы:
зняття заборони відчуження нерухомого майна 2014 (31) * зняття заборони відчуження нерухомого майна 2013 (17) * Накладення заборони відчуження нерухомого майна за рішенням суду (12) *
Нажмите кнопочку...
 • Twitter
 • Facebook
 • email
 • StumbleUpon
 • Delicious
 • Google Reader
 • LinkedIn
 • BlinkList

Спонсорские ссылки

3 Ответов к “Роз‘яснення щодо зняття заборони на відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації”

 1. admin вкл 21.10.2013 @ 07:23

  Если квартира была в залоге у банка под кредит, и кредит уже выплачен, следовательно договор ипотеки – утратил свою силу, и в договоре ипотеки, как правило, записан (и установлен нотариусом в старом реестре запретов) запрет на отчуждение (заборона на видчуження), то для снятия запрета и ипотеки с квартиры, должен оформить все документы для державного регистратора – БАНК, который выдавал кредит. А именно два комплекта документов (для снятия ипотеки и для снятия заборони видчуження): заверенные копии договоров кредита, ипотеки, квитанции, копия паспорта представителя банка, идентификационного, доверенность на представителя банка, соответственно установчи документы банка, из которых также видны полномочия представителя банка.

 2. admin вкл 29.10.2013 @ 10:36

  Скоро документы о прекращении ипотеки смогут направлять в регистрационную службу граждане, в интересах которых прекращена эта ипотека.

  В ближайшее время документы о прекращении ипотеки сможет направлять в регистрационную службу не только банковское учреждение, но и человек, в интересах которого прекращена эта ипотека. Ипотека также может быть прекращена по решению суда, сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

  Такая норма предусмотрена проектом закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования регулирования отношений на объекты недвижимого имущества) № 2049, который на прошлой неделе был принят Верховной Радой Украины в первом чтении.

  «Раньше только банк мог отменить ипотеку в государственном реестре, и только банковское учреждение могло выступать заявителем для отмены. После принятия этого закона граждане смогут инициировать снятие запрета на основании справки банка», – отметил председатель Укргосреестра Дмитрий Ворона, комментируя принятие документа.

  Он также добавил, что это будет значительный прогресс в проведении регистрационных действий, который решит вопрос снятия объектов недвижимого имущества по ипотеке.
  28.10.13 mirkvartir.ua/news

 3. admin вкл 25.02.2014 @ 20:52

  После 12.02.2014 года снимать обмеження обтяження с майна после выплаты кредита могут и собственники имущества.
  Читайте здесь http://www.home-rent.kiev.ua/wp/2014/novoe-v-sluzhbe-registratsii-nedvizhimosti/

Написать ответ


три × = 21

 • Еще нет популярных публикаций.

Популярные объявления


Баннер

Метки объявлений

3-к Киев ПЕЧЕРСК ЦЕНТР аренда Леси Украинки без комиссионных без посредников дача дом квартира посуточно киев квартиру киев квартира помесячно куплю дом с участком недорого офисное помещение киев посуточная сдача официально посуточная сдача с отчетными документами посуточно посуточно сдам квартиру в киеве посуточно снять квартиру киев продам продам квартиру киев продам участок размещение Киев официально рядом метро центр своя сдам сдам квартиру Киев сдам квартиру без посредников киев сдам квартиру в киеве без посредников долгосрочно сдам квартиру киеве сдам квартиру киев посуточно сдам квартиру посуточно киев сдам комнату сдам посуточно сдаю дом сдаю квартиру Леси Украинки сдаю на печерске сниму Киев госпиталь сниму без посредников сниму квартиру киев долгосрочно сниму посуточно Киев снять квартиру посуточно киев участок участок под Киевом хозяин

Архив новостей

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Яндекс.Метрика